Izjava Upravnog odbora DHK u povodu srpskog Zakona o kulturnom naslijeđu

 

 

Izjava Upravnog odbora Društva hrvatskih književnika u povodu srpskog Zakona o kulturnom nasljeđu

 

Upravni odbor Društva hrvatskih književnika, na sjednici održanoj u srijedu 26. siječnja 2022., odlučio je, u povodu donošenja srpskog Zakona o kulturnom nasljeđu, obratiti se javnosti sljedećim priopćenjem:

Spomenutim se Zakonom poseže za hrvatskom nacionalnom kulturnom, književnom, jezičnom i identitetskom baštinom u nastojanju da se prisvoji ono što srpskoj kulturi po znanstvenim, povijesnim i uljudbenim kriterijima ne pripada.

Proučavateljima književnosti, filolozima i čitavoj hrvatskoj kulturnoj javnosti dobro su poznata dugogodišnja srpska prisvajanja i uzurpiranja dijela hrvatskoga teritorijalnog, književnog, jezičnog i kulturnog nasljeđa uopće, a napose onog dijela koji se odnosi na književnost hrvatske renesanse i baroka. Sve je to strategija poznate političke svijesti i pragme da se Hrvatima, i ne samo njima, kao usudbenim susjedima, oduzme ono što su sami stvorili u duhu vlastite tradicije i što je ugrađeno u temelje društveno-povijesnih mijena koja su oblikovala današnji kulturni, politički i nacionalni identitet hrvatskoga naroda.

Društvo hrvatskih književnika ne kani objašnjavati zašto su aktualna zbivanja u srpskom političkom i kulturnom životu poražavajuća za odnose između dvaju susjednih naroda, ali podsjeća na misao Antuna Gustava Matoša iz ožujka 1907. gdje se navodi da Srbi „smatraju često i Hrvatsku srpskom zemljom, dok mi Srbije ne smatramo zemljom hrvatskom“. Tako je očigledno i danas. Društvo hrvatskih književnika srpsku književnost ne smatra hrvatskom, a od srpskih institucija i srpske javnosti traži da hrvatsku književnost i hrvatski jezik poima u skladu s povijesnom istinom i filološkim činjenicama, ne proglašavajući tuđu kulturu i nasljeđe vlastitima – niti jednom političkom propagandom, niti pamfletima, niti, što je osobito zabrinjavajuće, zakonom u najvišim političkim forumima.

Društvo hrvatskih književnika poziva kulturnu javnost Republike Srbije i književnička društva u Srbiji, napose srpske vlastodršce i zakonodavce, da povuku neutemeljen i štetan Zakon o kulturnom nasljeđu, a srpsku intelektualnu javnost da nastoji oko vlastitoga kulturnog nasljeđa. U stilu hrvatskoga komediografa Marina Držića: „Stav’te pamet na poštenje…“

U Zagrebu, 27. siječnja 2022.

Upravni odbor Društva hrvatskih književnika

 

http://dhk.hr/novosti/detaljnije/izjava-upravnog-odbora

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company