Žigmanov, Tomislav

Tomislav Žigmanov rođen je 12. svibnja 1967. godine u Tavankutu, gdje je pohađao osnovnu školu. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu s temom “Platonov dokaz za besmrtnost duše i pitanje etike” na Filozofskom odsjeku. Živi i radi u Subotici. Oženjen je i otac dvoje djece.

Predavač je povijesti filozofije na Teološko-katehetskom institutu Subotičke biskupije. Bio je glavni urednik subotičkog dvotjednika “Žig” (1998) i prvi glavni urednik programa na hrvatskom jeziku na Radio Subotici (1998-2000). Jedan je od pokretača, pokretača i predsjednik Privremenog upravnog odbora novinsko-izdavačke ustanove “Hrvatska riječ” (2002-2004). Izvršni je urednik Leksikona podunavskih Hrvata – Bunjevac i Šokac (2005–) i glavni urednik Godišnjaka za znanstvena istraživanja Instituta za kulturu vojvođanskih Hrvata. Ravnatelj je Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata od 2009. do danas. Piše pjesme, reflektirajuću prozu, eseje, znanstvena i filozofska djela. Njegova su djela prevedena na engleski, njemački, mađarski, rumunjski, bugarski i rusinski jezik.

Njegovo područje filozofskog interesa je pitanje praktične filozofije u širem smislu, zatim etike, političke filozofije i filozofije religije. Objavio je dvadesetak radova u domaćim i stranim časopisima: “Habitus” (Novi Sad), “Nova srpska politička misao” (Beograd), “Religija i tolerancija” (Novi Sad), “Hereticus” (Beograd), zatim “Filozofska istraživanja”. (Zagreb), “Crkva u svijetu” (Split), “Obnovljeni život” (Zagreb), “Scopus” (Zagreb), “Dijalog” (Sarajevo) i “Vrhbosnensia” (Sarajevo). Objavio je i desetak znanstvenih radova iz područja lokalne povijesti (“Časopis za suvremenu povijest”, “Društvena istraživanja”) i kulture i književnosti vojvođanskih Hrvata u vojvođanskoj periodici (“Informator”, “Svesci”, “Razredi naših ravnica”) i u. Bosna i Hercegovina (“Hrvatska misao”), Hrvatska (“Vijenac”, “Zarez”,

Objavio je sljedeće naslove: Otkrivanje (o svijetu i životu), Subotica 1998; Iza kratkotrajnosti svakodnevnog života, Subotica 2001., Zagreb 22002; Bunjevački blues, Subotica 2002, Subotica 22003; Bez slavaka mraka, Subotica 2005; Bibliografija Hrvata u Vojvodini 1990–2002. (prinosi), Pula 2005 .; Hrvati u Vojvodini danas – potraga za identitetom, Zagreb 2006; Minimum in maximis – zapisi s ruba o nerubnome, Zagreb 2007; Prid svitom: saga o svitu koji nestaje, Čikerija – Osijek 2008; Hrvati u Vojvodini u povijesti i sadašnjosti: osnovne činjenice (koautor), Subotica 2009; Osvajanje slobode: Hrvati u Vojvodini deset godina nakon puča u oktobru 2000. godine, Subotica 2011; Izazovi – dodaci, sažeci i interpretacije: studije i eseji o književnim i književnim temama hrvatske granice, Pečuh 2012; i Bunjevački križni put, Subotica 2013.

  1. godine dobio je nagradu “Ferenc Bodrogvári” iz Subotice za knjigu Bunjevački blues. 2007. godine dobio je nagradu “Zvane Črnja” za najbolju knjigu eseja objavljenu u Hrvatskoj za knjigu Minimum in maximis – zapisi s ruba o nerubno. Knjiga Prid svitom – saga o svitu nestaje dobila je 2010. godine Srebrnu povelju Matice hrvatske i nagradu “Fra Lucijan Kordić”, koju dodjeljuju Društvo hrvatskih književnika iz Zagreba i ZIRAL – Zajednica publikacija “Ranjeni labud” iz Mostara za najbolje književno djelo, objavljeno u razdoblje od 1. rujna 2006. do 1. rujna 2010., koje se fokusira na život Hrvata u inozemstvu. Rukopis Bunjevački put križa 2013. godine osvojio je prvu nagradu na trogodišnjem natječaju za književno djelo na temu Kristove muke ili široko razumljiva sveopća patnja, koju udružuju svake tri godine Društvo hrvatskih književnika i Udruga strastvene baštine u Zagrebu. Gradska knjižnica Subotica, povodom obilježavanja 120. godišnjice osnutka, dodijelila mu je nagradu za rodni književni rad. Dobitnik je nagrade grada Subotice “Pro urbe” za 2011. godinu.

Član je Hrvatskog filozofskog društva, Društva hrvatskih književnika, Društva hrvatskih književnika Herceg Bosne i Društva književnika Vojvodine.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company