Rupčić, Ljudevit

Ljudevit Rupčić, hrvatski bibličar i teološki pisac (Hardomilje kraj Ljubuškoga, 26. IX. 1920 – Mostar, 25. VI. 2003). Franjevac. Teologiju završio 1947. na Bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 1958. Predavao je novozavjetnu egzegezu na visokoj Franjevačkoj teologiji u Sarajevu (1958–88) i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Bio je član Teološke komisije pri jugoslavenskoj Biskupskoj konferenciji (1968–81); u više su ga navrata komunističke vlasti zatvarale (1945., 1947., 1952–56). Teme su njegovih djela kršćanske vrijednosti kao načela u svagdašnjem životu, Isus Krist kao smisao ljudskoga života i ukazanje Gospe u Međugorju. Njegov prijevod Novoga zavjeta (1963) s izvornika na hrvatski jezik doživio je nekoliko izdanja. Glavna djela: Ja sam s vama do konca svijeta (1958), Pjesma nad pjesmama s komentarom (1973), Pravi Bog i pravi čovjek (1981), Gospina ukazanja u Međugorju (1983), Međugorje u povijesti spasenja (1988), Vjerujem u Isusa Krista (1990), Sudbina istine (1994).

Izvor: Rupčić, Ljudevit. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021. Pristupljeno 17. 1. 2022. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=53736>.
Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company