Stojić, Miljenko

Miljenko Stojić suvremeni je hrvatski književnik, novinar i teolog rođen 1. lipnja 1960. u Dragićini kod Međugorja. Pohađao je Franjevačku klasičnu gimnaziju u Visokom, studij filozofije i teologije u Zagrebu, Sarajevu i Jeruzalemu te magistrirao kršćansku duhovnost u Rimu.

Djeluje kao župni vikar, odgojitelj bogoslova i sjemeništaraca, voditelj mladih, vojni dušobrižnik u Domovinskom ratu, tajnik Hercegovačke franjevačke provincije. Godine 1993. pokreće Informativni centar »Mir« Međugorje, a 1997. i Radiopostaju »Mir« Međugorje te ih kao ravnatelj i predsjednik Upravnog vijeća dugo razvija (do 2005.). Pokreće i vodi agenciju MIRIAM. Idejni je začetnik HIK-a ’04, HIZ-a u BiH te povjerenstava za uređivanje i obilježavanje grobišta iz Drugog svjetskog rata i poraća po općinama u Herceg Bosni. Član je Komisije HBK i BK BiH za hrvatski martirologij. Koordinator jeSredišta HSK za istraživanje zločina nad Hrvatima. Trenutno je vicepostulator postupka mučeništva »Fra Leo Petrović i 65 subraće« te kolumnist i član uredništva portala hrsvijet.net.

Pisanjem i objavljivanjem napisanoga počeo se baviti već u 7. razredu pučke škole. Nastavio je to sve do svoje 20. godine kada je spalio sve ono neobjavljeno. Nije više pisao, osim kratko u pojedinim prilikama, sve do 30. godine života. Da ga to više ne bi mučilo, odlučio je ili ozbiljno nastaviti ili konačno prestati.

Piše pjesme, oglede, djela za djecu, kratke priče, aforizme, književnu kritiku, stručne i novinarske članke, uređuje knjige te prevodi. Zastupljen je u različitim antologijama, a uvršten je i u čitanke i lektiru hrvatskog naroda u BiH. Prevođen je na više jezika te nagrađivan za književni (1; 2; 3; 4) i društveni rad (1; 2; 3).

Član je različitih udruga: DHK, DHK HB, Matice hrvatske, dopredsjednik HIZ-a u BiH…

Surađuje u različitim javnim glasilima.

Pokreće i samostalno radi internetske stranice (medjugorje.hr; miljenko.info; franjevci.info; hik04.info; hizbih.info;pobijeni.info; franjevci-siroki-brijeg.info).

Prvi je hrvatski književnik koji je svoja djela postavio na svoje osobne stranice na Internetu. Službeno su u rad puštene 25. srpnja 2000.

Živi i djeluje na Širokom Brijegu i u Zagrebu. 
 

Antologije, izbori, pregledi… u koje je uvrštavan:
– Šimun Musa – Gojko Sušac: Nisam mrtav samo sam zemlju zagrlio, HKD Napredak, Mostar, 1995.
– Šimun Musa – Krešimir Šego: Zri znak, Općinsko vijeće, Čitluk, 1996.
– Božidar Petrač: Kip domovine, Alfa, Zagreb, 1996.
– Božidar Petrač: Majci, Kraljici mira, ICMM, Međugorje, 1998.
– Bratulić – Brešić – Damjanović – Petrač: Mila si nam ti jedina, Alfa, Zagreb, 1998.
– Vinko Grubišić – Krešimir Šego: Pod nebom Bleiburga, Naklada Brotnjo, Međugorje, 1998.
– Neven Jurica – Božidar Petrač: U sjeni transcendencije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.
– Zdravko Kordić – Krešimir Šego: Mnogoglasje, Osvit, 1 – 2, Mostar, 2000.
– Božidar Petrač: Hrvatska božićna lirika, Naklada Jurčić, Zagreb, 2000.
– Božidar Petrač: Hrvatska uskrsna lirika, Naklada Jurčić, Zagreb, 2001.
– Vjekoslav Boban: Hercegovina, Zagreb, 2002.
– Zdravko Kordić: Jezik i hrid, Neovisna naklada, Zagreb – Mostar, 2005.
– Vladimir Lončarević, Krist u hrvatskom pjesništvu od Jurja Šišgorića do naših dana. Antologija duhovne poezije, Verbum, Split, 2007.
– Josip Brkić, Molitvenik hrvatskih pjesnika, Altagama, Zagreb, 2009.
– Vladimir Lončarević etc., Hvaljen Budi, Gospodine moj, Alfa, Zagreb, 2009., str. 628. – 634.
– Vinko Grubišić – Zdravko Kordić – Krešimir Šego, Davno sanjani snovi / Dreams dreamt long ago, Hrvatske škole Amerike i Kanade, Chicago, 2009., str. 230.
– Branko Pilaš, Zlatni snovi. Izbor hrvatskog pjesništva za djecu, Naklada M design etc. Međugorje, 2010., str. 143.
– Šimun Šito Ćorić, Antologija pisaca franjevaca iz Hercegovine, Hercegovačka franjevačka provincija, Mostar, 2011.
– Blanka Kraljević, Širokobriješka književna čitanka, Matica hrvatska, Široki Brijeg, 2013., str. 128. – 130.

Djela:

KNJIŽEVNOST


PJESME

Unatoč svemu (Naša ognjišta, Tomislavgrad, 1994.); pdf

Pjesma blizini (Ceres, Zagreb, 1995.); pdf

Kaplja (Ziral, Mostar – Zagreb, 1997.); pdf

Sirovi blues (Ziral, Mostar – Zagreb, 2001.); pdf

Golgote glas (DHK HB – Matica Hrvatska, Mostar – Čitluk, 2002.); pdf

Dobro jutro, kolonijo (DHK HB i Dan, Mostar – Zagreb, 2006.); pdf

Stopama mira (ICMM – K. Krešimir, Međugorje – Zagreb, 2009.); pdf

Kapaju sjene (DHK HB – K. Krešimir, Mostar – Zagreb, 2010.); pdf

Izabrane

Prijatelji (Naklada Jurčić, Zagreb, 2000.); pdf

Periodika

KRATKE PRIČE

Ne dirajte bijelo labuda (FRAM-ZIRAL – NAKLADA K. Krešimir, Mostar – Zagreb, 2005.); pdf

Periodika

OGLEDI

Ta vremena (K. Krešimir, Zagreb, 1995.); pdf

Paljenje svijeće (ICMM, Međugorje, 1998.); pdf

Raspretavanje vatre (ICMM, Međugorje, 2001.); pdf

Rijeka (ICMM, Međugorje, 2002.); pdf

S druge strane (Naklada K. Krešimir – Matica hrvatska, Zagreb – Čitluk, 2011.); pdf

Halo, ovdje Herceg Bosna (Naklada Bošković – HRsvijet – Gral; Split – München – Zagreb, 2012.); pdf

Periodika
Duhovnost društva
Govor Međugorja
Hrvatski jezik
S ove strane granice
Slikarstvo
Na putu prema…
Niz mitnicu
S ovih strana
Stopama pobijenih
U nebo zagledani
 

SLIKOVNICE

Čudesni dani (u Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Anđeli moji, ICMM, Međugorje, 1999.); pdf

Moj molitvenik (u Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Anđeli moji, ICMM, Međugorje, 1999.); pdf

Priča o Suzani (u Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Anđeli moji, ICMM, Međugorje, 1999.); pdf

Kraljica mira (u Miljenko Stojić – Krešimir Šego, Anđeli moji, ICMM, Međugorje, 1999.); pdf

Ivan pod križem (ICMM – Cvitak, Međugorje, 2001.); pdf

ROMANI

Računalko (DHK HB – FRAM-ZIRAL – Dan; Mostar – Zagreb, 2007.); pdf

Mirkove priče (Cvitak – Alfa, Međugorje – Zagreb, 2010.); pdf

Did Jozo (Gral Široki – Cvitak – Matica hrvatska, Zagreb – Međugorje – Čitluk, 2013.); pdf


Periodika

Cvrk, cvrk

AFORIZMI

Periodika
Novi cvijet, 1978.

KNJIŽEVNA KRITIKA

Riječ po riječ (Naklada DHK HB – Dan; Mostar – Zagreb, 2007.); pdf


Periodika

Prikazi (FilozofijaKnjiževnostPublicistikaTeologija)

Osvrti (FilozofijaKnjiževnostPublicistikaTeologijaUmjetnost)

Prosudbe (CjelineDijeloviKnjiževnostPublicistikaTeologijaZnanost)

PRIJEVODI

Knjige
Talijanski
Sa svetom Klarom (Vijeće franjevačkih zajednica, Zagreb, 1993.); pdf

S onu stranu side (Cenacolo, Saluzzo, 1999.); pdf

Razgovori svetaca na Trgu sv. Petra (Ziral, Mostar – Zagreb, 2001.); pdf
 

Periodika
Talijanski

Engleski

Njemački

Francuski
 

UREDNIČKI RAD

Knjige

Agencije

CD-rom

Mrežne stranice

Novine

Radiopostaje

KRITIKA O RADU

Pojedinačno 
Kritički osvrt na neku pojedinačnu Stojićevu knjigu nalazi se uz tu knjigu pa je posjetite.

Općenito

 

NOVINARSTVO

EMISIJE

Općenito

Riječ po riječ

Jasnoća pogledâ

RAZGOVORI

Periodika

 

 

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company