Petrović, Miro

Miro Petrović pjesnik (Klobuk kraj Ljubuškog, BiH, 5. I. 1954). Diplomirao na Pedagoškoj akademiji u Tuzli 1977. Kratko radio u školama u Fojnici, Vitini i Sarajevu; od kraja sedamdesetih profesionalni književnik. Javio se pjesmama u časopisima Život, Lica, Odjek i Oko. Član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, DHK i bos.herc. P.E.N.-a. Glavni urednik književnoga časopisa MH Motrišta, te pokretač i urednik (s Krešimirom Šegom) Cvitka i Školarca, prvih bos.her. dječjih listova s hrvatskim kulturnim identitetom. Prvu zbirku (Pjesme) objavio je u Sarajevu 1977. Ujednačena ritma i upečatljiva eufonijskog učinka, u slobodnome stihu i uglavnom rimovane, rane su mu pjesme obilježene temama Hercegovine, obitelji, slikama seoskoga života i krajolika, te mjestimice prožete humorom. U drugoj je zbirci (Čestica, 1983) lirski subjekt izrazito refleksivan, prevladavaju kontemplativna i melankolična raspoloženja, slobodni nizovi asocijacija o prolaznosti, prirodi i ljubavi. Jake su intertekstualne i citatne veze s poezijom T. Ujevića (Noć u prozoru, na stolu Ujevićevi stihovi, možda sviće) te utjecaj A. B. Šimića, koji se očituje u ekspresivnom izrazu ispovjednoga tona, što je još izraženije u pjesnikovoj zbirci Zemlja za cvijeće (1999), u kojoj prevladavaju religiozno nadahnuće, reminiscencije na ratno doba u Sarajevu (Requiem), te teme vezane za krajolike i povijest Bosne. U tu su zbirku uvrštene i neke pjesme iz ranijih dviju zbirki, te mnogobrojne pjesme posvećene suvremenicima. 
DJELA: Pjesme, Sarajevo 1977; Čestica, Sarajevo 1983; Ljetopis, Mostar 1997; Zemlja za cvijeće, Mostar 1999; Dvojica / Die Zwei, Mostar-Oberhonnefeld 2005.
LIT.: S. Mijović-Kočan (ur.), 100 godina – pjesama – pjesnika 20. stoljeća, Zagreb 2001. 
T. Rogić Musa

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor HIG d.o.o | Human Invest Group