Mikulić, Grgo

Grgo Mikulić rođen je 4. travnja 1960. godine u Kočerinu, općina Široki Brijeg, gdje je i završio osnovnu školu. Klasičnu gimnaziju je pohađao
u Širokom Brijegu od 1975. do 1979. godine. 1983. je diplomirao turizam na Ekonomskom fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku.
Nakon završenog fakulteta se vraća u Hercegovinu, a, zbog nemogućnosti zaposlenja u Hercegovini, 1986. godine odlazi u Split gdje nalazi posao.
Od 1990. do 1994. godine živi u Dubrovniku kada se opet vraća u Hercegovinu, u Široki Brijeg. 1998. godine utemeljio je nakladničko poduzeće
Gral Široki Brijeg gdje je kao vanjski suradnik urednik nakladništva. Trenutno je zaposlen u Turističkoj zajednici Županije Zapadnohercegovčke u Ljubuškom.
Pisanjem se bavi od studentskih dana, no bez javnog objavljivanja. Tek 2003. godine priređuje zbornik radova “O Janku Bubalu” koji je objavljen kao četvrta knjiga
u Sabranim djelima Janka Bubala. 1994. priređuje zbornik radova “Viganj i njegovo doba” u kojemu su objavljeni radovi sa znanstvenog skupa koji je održan na
Kočerinu u prigodi 600. obljetnice prvog pisanog spomena imena Kočerin i nastanka Kočerinske ploče. 2008. objavljuje turistički vodič “Regija Hercegovina”.
2009.objavljuje zbirku proze “Priče i legende iz Hercegovine I”. 2010. engleski prijevod turističkog vodiča “Regija Hercegovina”, turistički vodič “Regija Hercegovina” na talijanskom jeziku, te zbirka pjesama Plamičci i iskrice, te pripovijetka Učitelj pravde. U pripremi za objavljivanje su “Priče i legende iz Hercegovine II”.

Sva prava pridržana © 2003 - 2021 DRUŠTVO HRVATSKIH KNJIŽEVNIKA HERCEG BOSNE | WEB SITE by IT Sektor AOX Company | Visit www.aox.company